• Imprimeix

Entrevista a l'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet

23/02/2017 09:02
Anna Palet, alcaldessa de Vilanant

Què opina de la possibilitat de poder fusionar municipis? I de promoure la mancomunitat de serveis?

Fusionar pobles pot millorar l’eficiència dels serveis, però en canvi pot afectar  la qualitat democràtica i la personalitat del municipi. Possiblement la solució per no perdre aquesta personalitat i independència és la cooperació entre municipis o l’externalització de serveis. Mancomunar serveis pot ser la solució per garantir la qualitat i la igualtat en un municipi petit.

Té dificultats a Vilanant per poder incentivar de manera efectiva la participació ciutadana en els assumptes municipals? Per què?

A la població li costa fer-se seva la gestió municipal. Encara veuen l’ajuntament com un espai on poden venir si tenen algun problema, però en canvi no el veuen com un ens que gestiona el dia a dia del municipi i del qual ells també hi poden formar part.

Quants nivells d’Administració pública creu que hi hauria d’haver?

Els necessaris per garantir el millor funcionament possible de l’Administració local.

És partidària de la limitació de mandants?

Sí, però amb excepcions, depenent del municipi, ja que en un municipi petit a vegades és complicat poder elaborar una llista electoral. També seria interessant establir mandats més llargs per poder materialitzar projectes que amb quatre anys no es poden realitzar.

Quina és la principal lluita diària d’una alcaldessa d’un poble de 400 habitants?

Garantir serveis de qualitat amb un pressupost molt ajustat.