• Imprimeix

Entrevista a l'alcalde d'es Bòrdes, Francisco Medan

02/03/2017 12:03
Alcalde de l'Ajuntament d'es Bòrdes, Francisco Medan

Se sent còmode amb l’actual regulació de les entitats municipals descentralitzades?

Sí, penso que la normativa que regula les entitats municipals descentralitzades reconeix l’especificitat d’aquests nuclis de població i se li dona aquest tracte diferenciat.

La implementació efectiva dels mitjans digitals pot servir per apropar la gestió local a la ciutadania?

En llocs amb una població majoritàriament de gent gran possiblement no sigui la solució, ja que prefereixen el tracte directe i atendre les consultes de forma presencial.

Cal plantejar un model d’Administració local asimètric que sigui capaç d’adaptar l’estructura administrativa en funció de la dimensió i la situació demogràfica i geogràfica de cada territori?

Crec que les properes lleis de règim local han de recollir aquesta asimetria de Catalunya i caldrà que siguin flexibles i tinguin en compte paràmetres com ara el tipus de municipi i la població.

Cal revisar el model competencial local per veure quins serveis han de ser obligatoris i quins no?

Caldrà primer definir quins serveis s’han d’oferir als ciutadans i després quina Administració els presta en funció del lloc. Per això, com he dit anteriorment, hi ha d’haver certa flexibilitat i altres elements que comptin en la decisió de quines competències ha de tenir un ajuntament i que, un cop definides, vagin amb l’assignació pressupostària necessària.

És necessari dotar de més recursos públics el món local? Quines són les propostes que defensa?

Sens dubte, sí. Sense un augment del recursos econòmics no es poden fer inversions i només es poden cobrir els mínims de reparacions i manteniment.