• Imprimeix

Entrevista a l’alcalde de Salt, Jordi Viñas

22/02/2017 13:02
Entrevista a l'alcalde de Salt, Jordi Viñas

Creu que Girona hauria de tenir una àrea metropolitana pròpia?

Sí. En la situació actual de saturació d’espais a Girona, i en un entorn d’optimització de recursos, millores a la mobilitat, urbanisme, concentració segons especialitzacions... només té sentit treballar amb la visió enfocada a tot el territori i no en petites parcel·les individuals. Cal buscar les sinergies que ajudin a equilibrar i millorar globalment i buscar solucions que aportin benefici a tots els ciutadans.

Com milloraria el finançament del món local?

El món local necessita amb urgència un reconeixement a l’esforç que fa i ha fet històricament assumint cada vegada més competències. Alhora, a nivell local, es necessiten eines que siguin capaces de reconèixer l’especificitat d’un poble, de la seva gent, de la seva complexitat i dificultat per, de manera automàtica, poder tenir accés a partides pressupostàries que permetin el reequilibri de recursos i la cohesió social, i que alhora permetin la integració.

Creu que caldria revisar les principals figures tributàries i plantejar alternatives més adaptades al moment actual?

Sí, sempre que aquest procés vagi acompanyat de la millora del finançament que permeti aquesta adaptació.

Quina és la principal trava administrativa que segons vostè caldria desencallar?

Els terminis en general són sempre llargs i complicats, i generen una càrrega administrativa inacabable. Tota la gestió dels serveis dels SOC és complexa i molt complicada.

És més partidari d’un codi ètic únic de càrrecs electes per a tots els municipis o bé que cadascú se’n faci el seu?

Únic. L’ètica no és patrimoni de cap municipi ni entén de mides, localització, color polític o composició d’equips de govern. L’ètica és un concepte clar i català, que hem de ser capaços de redactar per a tothom.