• Imprimeix

És necessari plantejar un model d’Administració local asimètric, adaptat a la dimensió, la població i la situació geogràfica de cada ens?

12/04/2017 14:04
Jornada del procés de debat GovernsLocals.cat a Fornells de la Selva

Durant les sessions territorials de GovernsLocals.cat els alcaldes que hi han participat han debatut, entre d’altres, sobre qüestions relacionades amb les relacions intergovernamentals i amb la nova governança. S’ha posat damunt la taula la necessitat d’una normativa que tingui en compte l’asimetria del món local català pel que fa als convenis entre la Generalitat i les administracions locals, a les inversions i  a l’assignació de competències.

Els càrrecs electes han valorat positivament els convenis entre les administracions, però han plantejat la necessitat de crear fórmules noves que s’adaptin a les realitats dels diferents tipus de municipis que hi ha a Catalunya, i que vagin acompanyats d’un finançament àgil i adequat. Igualment, els participants han posat l’accent en la necessitat que les competències que es deleguin a les administracions locals tinguin associades els recursos òptims per poder-les desplegar. En general, s’han mostrat partidaris de simplificar algunes normatives, fer-les menys rígides, tenint en compte que els recursos i les realitats d’un petit municipi de l’àmbit rural no són els mateixos que els d’una gran ciutat.   

Els càrrecs electes han destacat la importància de mancomunar serveis i han insistit en la importància de l’equilibri territorial a l’hora d’aplicar el Pla director d’inversions local. En aquest sentit, han demanat que, a més de la població, es tingui en compte l’extensió del territori. També han reclamat solucionar la cobertura Wi-Fi a tots els municipis per garantir el mateix nivell de serveis.

Pel que fa a l’àmbit de Nova governança, els alcaldes han demanat suport econòmic i formatiu per poder desenvolupar les obligacions legals en matèria de transparència i l’aprovació d’un codi ètic o codi de conducta per als alts càrrecs locals. Els representants municipals creuen convenient promoure les consultes populars i la participació ciutadana com a eina que permet implicar la ciutadania en la gestió política del municipi, especialment els més joves i les persones no vinculades a entitats. Per acabar, consideren que s’ha d’implementar el sistema de vot electrònic, sempre que aquest sigui compatible amb el vot presencial.