• Imprimeix

Com hauria de ser l’ordenació territorial, el servei a les persones i l’organització dels governs locals del segle XXI?

03/04/2017 15:04
slide governs localsv2

Fins a 530 alcaldes i alcaldesses han participat en les sessions de debat territorials de GoversLocals.cat que s’han fet a set municipis de Catalunya, en les quals s’han tractat, entre d’altres, qüestions que fan referència a l’ordenació territorial, al servei a les persones i a l’organització dels governs locals. Fruit d’aquestes sessions s’han ratificat alguns dels punts inclosos en els documents base que han servit per iniciar el debat, però també s’han fet aportacions noves que han quedat recollides en els documents que ara es completaran amb aportacions virtuals que poden fer tots els càrrecs electes de Catalunya.

Pel que fa a l’àmbit de l’Ordenació territorial i serveis a les persones, bona part dels participants s’han mostrat partidaris d’una simplificació de l’Administració a tres nivells: municipi, comarca o vegueria, i Generalitat de Catalunya. Igualment, els alcaldes i alcaldesses proposen un model asimètric i respectuós amb l’especificitat del territori en pro de l’eficiència; demanen una millora del sistema de rendició de comptes, així com una regulació de les entitats municipals descentralitzades. També reclamen definir clarament les competències (qui les té, qui les gestiona i qui les finança) i incentivar l’especialització de municipis amb particularitats geogràfiques, turístiques o d’activitat predominant.

Pel que fa a l’àmbit de l’Organització dels governs locals, els alcaldes i alcaldesses han proposat que s’inclogui als documents la possibilitat d’allargar els mandats fins a 5 anys; celebrar les eleccions el mes d’octubre per tal de poder començar el mes de gener a ple rendiment; limitar els mandats, però en funció de la població dels municipis, i limitar a dos el nombre de càrrecs simultanis que hagi d’exercir un electe perquè pugui dedicar-se plenament a les tasques assignades per la ciutadania. Igualment, els càrrecs electes s’han mostrat majoritàriament favorables a un sistema d’elecció de doble volta per tal de donar estabilitat al mandat.