• Imprimeix

Com ha de ser l’Administració local del futur en matèria d’innovació en la gestió pública?

26/04/2017 10:04
Sessió del procés de debat Governs Locals a Fornells de la Selva

Els càrrecs electes que han participat en les sessions del debat territorial Governslocals.cat són partidaris que les administracions comparteixin i cooperin. Per això, en matèria d’innovació en la gestió pública local, aposten per mancomunar els serveis i els recursos humans. Una altra de les principals demandes és que les solucions sobre serveis i competències s’adaptin a les necessitats dels municipis.

Els alcaldes també reivindiquen revisar i clarificar el marc competencial del món local, així com una normativa que faci referència a la realitat actual. Les accions més reclamades són que se simplifiquin i agilitzin els procediments de la contractació pública, i que s’adoptin fórmules de gestió flexibles i obertes, sempre amb mecanismes de control forts i eficients. Pel que fa als ens instrumentals, opinen que poden ser una eina útil si estan ben gestionats i assenyalen que, per crear-los, cal tenir en compte l’especialització del servei, l’equilibri financer i, sobretot, un sistema de control integral.

En matèria de finançament local, reclamen un nou model que tingui en compte el principi de diferenciació —que respecti, per exemple, les particularitats dels municipis de muntanya i dels municipis turístics— i demanen una simplificació de les figures impositives i una ampliació del marge de decisió dels municipis per modular la recaptació. Plantegen, entre d’altres, l’opció que tots els municipis participin en la cessió de la recaptació de l’impost sobre la renda i hi ha consens en el fet de disminuir les subvencions finalistes per les incondicionades d’anivellament.

També han posat damunt la taula altres temes, com ara la possibilitat d’establir un gravamen diferenciat entre l’habitatge habitual i la segona residència, la necessitat d’una actualització cadastral amb més participació de l’Administració local en el procés de revisió, i l’avaluació anual d’estàndards per evitar que quedin desfasats.