• Imprimeix

Entrevista a l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer

14/02/2017 10:02
Alcalde del Vendrell, Martí Carnicer

Estaria d’acord a limitar a dos el nombre de càrrecs simultanis que pot exercir un electe, per tal que pugui dedicar-se plenament a les tasques assignades per la ciutadania?

Sobre la limitació dels mandats dels regidors, crec que caldria analitzar cada cas, amb una restricció diferent en funció de la mida del municipi, del tipis de càrrec. etc.

Creu que s’haurien d’allargar les legislatures per poder aplicar polítiques a llarg termini?

Sí, compensant-ho amb un màxim de mandats.

Com es podria incentivar l’especialització dels municipis amb particularitats pròpies en funció de la seva ubicació geogràfica, demografia, turisme, etc.?

Amb incentius de finançament.

Com creu que es podria millorar el ventall competencial del món local?

El ventall competencial del món local inclou competències en sanitat i en educació. Caldria veure com ampliar-les.

Ens podria esmentar dos aspectes del municipi del Vendrell que el fan sentir orgullós i dos en els quals necessita millorar?

Em sento orgullós d’aprofundir en els valors que representa ser la vila de Pau Casals i de l’èxit d’alguns projectes col·lectius de la societat vendrellenca. D'altra banda, crec que cal millorar la situació social i alguns serveis públics.