• Imprimeix

Finances locals

Contingut de l'àmbit de treball

Finançament de les administracions locals

  • Tributs i altres ingressos de dret públic
  • Gestió cadastral
  • Autonomia i control financer
  • Ajuts i subvencions
  • Capacitat d’endeutament
  • Participació en els tributs

Relacions financeres

Inventari i patrimoni

Adquisició i alienació

Aprofitaments i concessions

Comptabilitat i sistemes de control

Data d'actualització:  15.03.2017