• Imprimeix

Comitè Tècnic

• Sr. Francesc Esteve

Coordinador

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

• Sr. Josep Maria Jové

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 

• Sr. Joaquim Ferrer

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

• Sr. Xavier Forcadell

Diputació de Barcelona

 

• Sr. Jordi Turón

Diputació de Girona

 

• Sr. Josep Sánchez

Diputació de Tarragona

 

• Sra. Marlen Minguell

Diputació de Lleida

 

• Sr. Marc Pifarré

Associació Catalana de Municipis (ACM)

 

• Sr. Josep Vilaró

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

 

• Sr. Enric Pérez

Consell General d'Aran

 

• Sr. Alfons Carles Diaz

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya (CSITAL)

 

• Sr. Jordi Casas

Ajuntament de Barcelona

 

 

Data d'actualització:  26.07.2016